Lov a myslivost na panstvích Brtnice a Slavkov v druhé polovině 18. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubeš, Jiří
dc.contributor.author Nobicht, Jakub
dc.date.accessioned 2009-06-22T15:04:30Z
dc.date.available 2009-06-22T15:04:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33306
dc.description.abstract Práce je orientována na problematiku lovu a myslivosti v raném novověku. Nejprve pojednává obecně o vztahu raně novověké šlechty k lovu a myslivosti, popisuje dějiny rodů Collaltů a Kouniců. Jádro práce spočívá v popsání vztahu Collaltů a Kouniců k lovu a myslivosti, dále jsou zmíněny různé způsoby využití odlovené zvěře a zvěřiny atd. Práce zachycuje i spektrum zákazníků, kteří zvěř a zvěřinu nakupovali, zabývá se také lesním personálem na obou panstvích. Závěrem je pojednáno i o zvěři, která žila v 2. polovině 18. století na panstvích Brtnice a Slavkov. cze
dc.format 150 s. cze
dc.format.extent 1711385 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Slavkov eng
dc.subject Brtnice eng
dc.subject Collalto eng
dc.subject Kounic eng
dc.subject Hunting eng
dc.subject chase eng
dc.subject Slavkov cze
dc.subject Brtnice cze
dc.subject Collalto cze
dc.subject Kounic cze
dc.subject myslivost cze
dc.subject lovy cze
dc.title Lov a myslivost na panstvích Brtnice a Slavkov v druhé polovině 18. století cze
dc.title.alternative Chase and hunting on the Brtnice and Slavkov estates in the second half of 18 century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prchal, Vítězslav
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The diploma paper is hunting oriented in the modern period. The diploma paper deals with relation of early modern aristocracy to the hunting. The diploma paper describes history of Collalt and Kounic´s aristocracy family. The heart of the matter describes Collalt and Kounic´s relation to the hunting. There are different ways how to use hunted wildlife in the diploma paper etc. The diploma paper picks up a spectra of customers, who had bought the wildlife. The diploma paper addresses to foresters on the both dominations. At the end is dealed with wildlife, which had lived in the second half of 18th century in Brtnice and Slavkov dominations. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20267
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account