Biskup politikem: korespondence olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského s představiteli české a moravské zemské obce v letech 1579-1598.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubeš, Jiří
dc.contributor.author Vodičková, Drahomíra
dc.date.accessioned 2009-06-22T15:00:25Z
dc.date.available 2009-06-22T15:00:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33291
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl poukázat na způsoby budování informačních sítí v 2. polovině 16. století. V celkovém pohledu má práce přiblížit čtenáři představu o vztazích mezi katolíky a protestanty v této nábožensky vypjaté době. Na základě korespondence, kterou odeslal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský čtyřem vybraným osobám, jsem se pokusila analyzovat biskupův vztah k těmto osobám a potvrdit nebo vyvrátit domněnku, podle které by měl být zřetelný rozdíl ve vztahu výrazného rekatolizátora Pavlovského ke katolíkům a k jinověrcům. cze
dc.format 140 s. cze
dc.format.extent 2507047 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Stanislav Pavlovsky eng
dc.subject Hynek Brtnicky of Waldstein eng
dc.subject Adam II of Hradec eng
dc.subject Nicholas of Hradek eng
dc.subject Fridrich of Zerotín eng
dc.subject 16th century eng
dc.subject correspondence eng
dc.subject "lords and friends" eng
dc.subject Stanislav Pavlovský cze
dc.subject Hynek Brtnický z Vadlštejna cze
dc.subject Adam II. z Hradce cze
dc.subject Mikuláš z Hrádku cze
dc.subject Fridrich z Žerotína cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject korespondence cze
dc.subject "páni a přátelé" cze
dc.title Biskup politikem: korespondence olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského s představiteli české a moravské zemské obce v letech 1579-1598. cze
dc.title.alternative Bishop as a politician: the correspondence between Stanislav Pavlovsky, bishop of Olomouc, and the representatives of Bohemian and Moravian estates, 1579 - 1598 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prchal, Vítězslav
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The intent of this thesis is to point out to methods of building information network in 2nd half of 16th century. It also provides the reader with an overview of a notion of relations between Catholics and Protestants in this religiously extreme period. Based on the correspondence that was sent off by Olomouc Bishop Stanislav Pavlovsky to four chosen individuals, I attempted to analyze Bishop's relations to those people and confirm or overcome a presumption that there should be a distinct difference in relation of the significant recatholiser Pavlovsky to Catholics and dissenters. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20270
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account