Demografický vývoj farnosti Libčany v "dlouhém" 19. století (1785 - 1914)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maur, Eduard
dc.contributor.author Šikulová, Alexandra
dc.date.accessioned 2009-06-22T14:20:01Z
dc.date.available 2009-06-22T14:20:01Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33194
dc.description.abstract Tato práce je historicko-demografickou a kulturně-historickou studií využívající mikrohistorického náhledu na danou problematiku. Předmětem studia je populační vývoj farnosti Libčany v tzv. "dlouhém" 19. století (1785 - 1914), který je studovaný na základě anonymní excerpce dat z matrik narozených, oddaných a zemřelých. Farnost se nachází v úrodné části východních Čechách v těsné blízkosti Hradce Králové. cze
dc.format 257 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Libčany eng
dc.subject parish eng
dc.subject historical demography eng
dc.subject cultural history eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject history eng
dc.subject registry eng
dc.subject nupciality eng
dc.subject natality eng
dc.subject mortality eng
dc.subject seasonal movements eng
dc.subject Migration eng
dc.subject Libčany cze
dc.subject farnost cze
dc.subject historická demografie cze
dc.subject kulturní historie cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject dějiny cze
dc.subject matriky cze
dc.subject sňatečnost cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject sezónní pohyby cze
dc.subject Migrace cze
dc.title Demografický vývoj farnosti Libčany v "dlouhém" 19. století (1785 - 1914) cze
dc.title.alternative Demographic development in the parish of Libčany in the "long" 19th Century (1785 - 1914) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This diplomawork describes the history of the parish of Libčany in the years 1785 - 1914 from the perspective of historical demography and cultural history. This parish was formed by 11 villages that are located near to the town Hradec Králové in the fertile region. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20269
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account