Mikrostrukturní změny a tvorba "White Etching Layers" na povrchu provozovaných železničních kolejnic

Show simple item record

dc.contributor.author Beneš, Libor
dc.date.accessioned 2009-03-12T15:52:32Z
dc.date.available 2009-03-12T15:52:32Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32064
dc.description.abstract Mechanismy probíhající v soustavě kolo-kolejnice způsobují v určitých režimech jízdy kolejového vozidla (rozjezdy, brzdění) koncentraci napětí, a to v určité vzdálenosti od povrchu temene nebo v jeho určitých oblastech. Pokud stupeň deformace v dané oblasti dosáhne kritické hodnoty, dochází nejprve k rozštěpení lamel cementitu v uvažované povrchové vrstvě na hrubé částice. Posléze pak, v průběhu cyklického zatížení, jsou lamely cementitu separovány na jemnější segmenty, které nakonec dosahují morfologie velice jemnozrnných částic s velikostí několika nanometrů. Jak dokládá TEM-analýza těchto oblastí, byla zde pozorována i velice vysoká hustota dislokací. Popisované bílé naleptané vrstvy (White Etching Layers) lze identifikovat nejen na povrchu opotřebených kolejnic, ale i na celé řadě dalších komponent, jako jsou např. pístní kroužky, ozubená kola, resp. během obráběcích procesů (technologie řezání, broušení), jakož i různých provozních podmínek (např. mechanismy tření). cze
dc.format s. 5-26 cze
dc.format p. 5-26 eng
dc.format.extent 1054315 bytes cze
dc.format.extent 1054315 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 9 (2003) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kolejový svršek cze
dc.subject kolejnice cze
dc.subject degradační procesy cze
dc.subject mikrostruktura cze
dc.subject metalografická analýza cze
dc.title Mikrostrukturní změny a tvorba "White Etching Layers" na povrchu provozovaných železničních kolejnic cze
dc.type Article eng
dc.identifier.signature 47578 cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account