Kombinované namáhání prvků kovových mostů ohybem a osovým tlakem

Show simple item record

dc.contributor.author Šertler, Hynek
dc.date.accessioned 2009-03-12T15:51:29Z
dc.date.available 2009-03-12T15:51:29Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32021
dc.description.abstract V práci je analyzován způsob výpočtu kombinovaného namáháním prvků kovových mostů ohybem a osovým tlakem podle Eurokodu 3 : Navrhování ocelových konstrukcí, části 2 - Ocelové mosty. Při návrhu prutu, namáhaného ohybem a osovým tlakem podle této normy činí největší potíže stanovení návrhového zatížení při dosažení pružné kritické únosnosti charakterizované součinitelem crit a relativní štíhlosti pro stanovení vzpěrnostního součinitele. Ve shora uvedeném článku je popsán jednoduchý a v praxi snadno proveditelný postup výpočtu těchto parametrů s potřebnými pomůckami. Je zohledněn vilv okrajových podmínek, vliv nesymetrie průřezu, a charakteru zatížení. Jsou provedeny parametrické studie, analyzující viliv jednotlivých činitelů. Postup je demonstrován na praktickém příkladě. cze
dc.format s. 175-182 cze
dc.format p. 175-182 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 4 (1998) eng
dc.subject kovové mosty cze
dc.subject ocelové konstrukce cze
dc.subject zatížení cze
dc.subject ohyb cze
dc.subject výpočty cze
dc.title Kombinované namáhání prvků kovových mostů ohybem a osovým tlakem cze
dc.type Article eng
dc.identifier.signature 47578
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus published


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account