Pracoviště pro měření emisí silničních motorových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Milan cze
dc.contributor.author Andrés, Jaroslav
dc.date.accessioned 2009-02-02T11:01:12Z
dc.date.available 2009-02-02T11:01:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30402
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření emisí ve výzkumné měřící stanici, která je realizovatelná v již provozovaném Technoparku v Pardubicích. V práci je uvedeno a analyzováno navrhované měřící zařízení pro jednotlivá pracoviště s ohledem na jeho budoucí využitelnost, které lze ve vývoji emisních limitů očekávat. Součástí práce je návrh uspořádání pracovišť měření emisí. cze
dc.format 87 s., 5 s. příloh cze
dc.format.extent 2694364 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject motorová vozidla cze
dc.subject Emise cze
dc.subject homologační zkoušky cze
dc.subject výfukové plyny cze
dc.subject normy cze
dc.subject Měření cze
dc.subject zkušebny cze
dc.subject motor vehicles eng
dc.subject Emissions eng
dc.subject acceptance tests eng
dc.subject exhaust fumes eng
dc.subject standards eng
dc.subject mensuration eng
dc.subject test rooms eng
dc.title Pracoviště pro měření emisí silničních motorových vozidel cze
dc.title.alternative Working place for emission testing motor road vehicles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kröbl, Ladislav cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems of emissions measurement in research measuring station in already prosecuted Technological Park in Pardubice. The work presents and analyses the proposal measuring equipment for particular workplaces in relation to It's future efficiency which can be in progression of emissions limits expected. Component part of the work is project of arrangement emissions measurement workplaces. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19748 cze
dc.identifier.signature D19748
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account