Procesní management v pojišťovnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlaň, Alexander
dc.contributor.author Rejnková, Jitka
dc.date.accessioned 2009-02-02T10:52:27Z
dc.date.available 2009-02-02T10:52:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30377
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na procesní řízení, modelování business a IT procesů v obecné rovině a v pojišťovnictví. V teoretické části je zmíněna historie a vývoj pojišťovnictví, právní předpisy a vyhlášky, kterými je oblast pojišťovnictví vymezena. Následuje definování procesního managementu a jeho nástrojů. Praktická část zahrnuje analýzu pojišťoven včetně použitých metodik a nástrojů na modelování procesů. V závěru jsou navrženy možnosti pro jednotlivé pojišťovny, např. zavedení procesního řízení nebo používání vhodnějších nástrojů pro modelování. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 7319648 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Procesní řízení cze
dc.subject modelování procesů cze
dc.subject modelovací nástroje cze
dc.subject ITIL cze
dc.subject COBIT cze
dc.subject ARIS cze
dc.subject MEGA cze
dc.subject Process management eng
dc.subject process modelling eng
dc.subject modelling tools eng
dc.title Procesní management v pojišťovnictví cze
dc.title.alternative Process management in insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vítová, Petra
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis is targeted to process operating, modelling of business and IT operations at universal level in insurance. Theoretical part mentions history and development of insurance industry and legislation in insurance area. Next processes management and its tools are defined. Practical part involves the analysis of insurance companies including the methodology and tools for processes modelling. At the conclusion there are projected possibilities for insurance companies, for example implementation of process management or using of more suitable tools for modelling. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19713
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account