Životospráva jako rizikový faktor kardiovaskulárních chorob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pješčáková, Alena
dc.contributor.author Hynková, Eliška
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:22:15Z
dc.date.available 2008-11-02T11:22:15Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30271
dc.description.abstract Tato práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se z části teoretické, ve které se zmiňuji o běžných kardiovaskulárních chorobách ovlivnitelných životním stylem, dále uvádím rozdělení rizikových faktorů a ovlivnitelné rizikové faktory, které dále podrobněji popisuji. Další částí teorie je životní styl a studie zabývající se podobnými tématy jako má bakalářská práce. V praktické, výzkumné části práce uvádím výsledky výzkumu. Vyhodnocení je provedeno formou tabulek a grafů doprovázené slovním komentářem. Součástí prezentace výsledků je i diskuze, kde porovnávám výsledky s hypotézami a výzkum dále komentuji. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1680851 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kardiovaskulární choroby cze
dc.subject Hypertenze cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject ischemická choroby srdeční cze
dc.subject infarkt myokardu cze
dc.subject angina pectoris cze
dc.subject životospráva cze
dc.subject cardiovascular diseases eng
dc.subject Hypertension eng
dc.subject atherosklerosis eng
dc.subject ischemic hearth disease eng
dc.subject myocardial infarction eng
dc.subject angina pectoris eng
dc.subject Way of living eng
dc.title Životospráva jako rizikový faktor kardiovaskulárních chorob cze
dc.title.alternative Lifestyle as a risk factor for cardiovascular diseases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černý, Michal
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor project has two main parts: theoretical part and research. It consist from theoretical part, in which I speak about common cardiovascular diseases which can be influenced by lifestyle. As a next i mention diversification of risk factors and influenced risk factors, which I describe more detailed. Next part of the theory is lifestyle and studies which deal similar topics as my project. In practical part of my project I mention the results of my research. The anylyse is made with help of tables and graphs complemented by verbal commentary. Next part of the presentacion of the results is discussion, where I compare the results with hypothesis, and where I deeper comment the results of my research. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19575
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account