Jakost v městské dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Svoboda, Luděk
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:13:53Z
dc.date.available 2008-11-02T11:13:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30249
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na jakost v městské hromadné dopravě. Nejprve vysvětluje pojem jakost, následovně se soustředí na kvalitu v přepravě osob. V další části je provedena analýza kvality hospodaření vybraných srovnatelných dopravních podniků. V závěrečné části práce je provedeno ověření splnění standardů městské hromadné dopravy Dopravním podnikem města Pardubic a.s.. Následuje zhodnocení a několik návrhů na zlepšení nynější úrovně kvality městské hromadné dopravy v Pardubicích. cze
dc.format 67 s., 16 s. příloh cze
dc.format.extent 1948906 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject dopravní podniky cze
dc.subject Jakost cze
dc.subject Kvalita cze
dc.subject standardy cze
dc.subject Urban mass transportation eng
dc.subject transport companies eng
dc.subject Quality eng
dc.subject standards eng
dc.title Jakost v městské dopravě cze
dc.title.alternative Quality in urban mass transportation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is aimed at the quality in urban mass transportation. It explains the conception of quality at the beginning, subsequently it is focused on quality in transportation of people. Next part analyses quality of economy of chosen comparable traffic undertakings. The closing part of work verifies fulfilment of urban mass transportation standards by Dopravní podnik města Pardubic a.s.. After that follows evaluation and several proposals for solution of improvement of a current level of quality of urban mass transportation in Pardubice. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19243 cze
dc.identifier.signature D19243
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account