Náboženské svátky v romských rodinách na slovenském Gemeru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrš, Zbyněk
dc.contributor.author Myšičková, Miroslava
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:13:12Z
dc.date.available 2008-11-02T11:13:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30241
dc.description.abstract Na začátku své práce věnuji pozornost původu Romů, jejich cestě z Indie do Evropy a přijetí na našem území. V dalších kapitolách předkládám poznatky získané během terénního výzkumu v obci Slavošovce na jihovýchodním Slovensku. Základem mého výzkumu bylo zjistit vztah Romů k náboženství, jakou roli hraje nábožensví v jejich každodenním životě a jak ho ovlivňuje. Zaměřuji se na tradiční romské zvyky (ať už se jedná o církevní svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce, tak i o důležité události v životě Romů, ke kterým patří především narození a křest dítěte, svatba, úmrtí), náboženské rituály a okrajově i magii. Snažím se také přiblížit kulturu Romů, její vzájemné prolínání a ovlivňování kulturou majority. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 853145 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Romové cze
dc.subject romská kultura cze
dc.subject romské tradice cze
dc.subject romská rodina cze
dc.subject religiozita Romů cze
dc.subject romipen cze
dc.subject Gemer cze
dc.subject Romany people eng
dc.subject Romani culture eng
dc.subject Romany tradition eng
dc.subject families eng
dc.subject beliefs eng
dc.title Náboženské svátky v romských rodinách na slovenském Gemeru cze
dc.title.alternative Religious festivals in romany families in Slovakian Gemer eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fárek, Martin
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Abstract: My work begins with the consideration of the origin of the Romany people, their journey from India to Europe and subsequent arrival into our territory. In following chapters I present facts acquired during a field trip to the village of Slavosovce in South-eastern Slovakia. The main topic of my research is to consider the relationship between the Romany people and religion; what role does religion play in the every day life of the Romany people and how does their life become affected by religion? I have focused on the traditions and customs of the Romany people (both religious feasts such as Easter and Christmas and important milestones in the life of the Romany people such as birth, christening, marriage and death). I have also considered their religious rituals and I have touched on the subject of magic. My aim was to popularize Romany culture, bring it closer, show how it overlaps, influences and is influenced by the mainstream culture. cze
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19270
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account