Návrh a tvorba aplikace pro evidenci a optimalizaci klientských smluv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Bělohlávek, Petr
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:12:53Z
dc.date.available 2008-11-02T11:12:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30237
dc.description.abstract Práce se zabývá tvorbou softwarové aplikace pro evidenci a optimalizaci klientských smluv finančního poradenství. V teoretické části je nastíněna práce finančního poradce, dále požadavky pro zhotovení programu. Následně jsou uvedeny všechny použité technologie. V implementační části je popsán konkrétní postup tvorby aplikace. Součástí této práce je přiložené CD. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 3073268 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject finanční poradenství cze
dc.subject evidence klientů cze
dc.subject optimalizace finančních programů cze
dc.subject softwarová aplikace cze
dc.subject financial consulting eng
dc.subject client evidence eng
dc.subject optimalization of financial programs eng
dc.subject software application eng
dc.title Návrh a tvorba aplikace pro evidenci a optimalizaci klientských smluv cze
dc.title.alternative Designing and creating an aplication for evidence and optimalization of client contracts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Žák, David
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis is about creating a software aplication for evidence and optimalization of client contracts concerning finance consulting. The theoretical part explains how a financial consultant's work looks like and what is to be demanded of the program, the thesis continues with listing all the technologies that have been used. In the implementation part the process of creating the application is being descripted. A part of this thesis is an appended CD. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19179
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account