Hypertenze a obezita v těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kokrdová, Zuzana cze
dc.contributor.author Bílková, Lucie
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:05:27Z
dc.date.available 2008-11-02T11:05:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30219
dc.description.abstract Hypertenze a obezita spolu v mnoha případech souvisí. Ať už mluvíme o dětech, stávajících matkách nebo o spoluobčanech staršího věku. Bakalářská práce je teoreticko – výzkumná. Teoretická část práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá statistikou hypertenze, etiologií, diagnostikou, terapií a klasifikací hypertenzních chorob v těhotenství. Druhá část je zaměřena na definici, dělení a diagnostiku obezity a na obezitu v těhotenství a její prevenci. Praktická část práce obsahuje stanovené cíle, hypotézy, metodiku výzkumu a prezentaci výsledků. Výzkum je prováděn pomocí dotazníků ve společnosti Šumperská nemocnice, a.s. na oddělení šestinedělí. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 531102 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject antropometrie cze
dc.subject BMI cze
dc.subject eklampsie cze
dc.subject Hypertenze cze
dc.subject pohyb cze
dc.subject preeklampsie cze
dc.subject obezita cze
dc.subject strava cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject anthropometry eng
dc.subject BMI eng
dc.subject eclampsia eng
dc.subject Hypertension eng
dc.subject excercise eng
dc.subject preeclampsy eng
dc.subject obesity eng
dc.subject diet eng
dc.subject pregnancy eng
dc.title Hypertenze a obezita v těhotenství cze
dc.title.alternative Hypertensy and obesity in gravidity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Hypertension and obesity together, in many cases related. Whether we speak of children, mothers or current fellow of age. This bachelor work is theoretical - research. The theoretical part of the work is divided into two parts. The first part deals with statistics of hypertension, etiology, diagnosis, therapy and classification of hypertensive diseases in pregnancy. The second part is focused on the definition, distribution and diagnosis of obesity and obesity in pregnancy and its prevention. Practical work includes the objectives set, hypotheses, research methodology and presentation of results. Research is carried out using a questionnaire in Šumperk Hospital, Inc., as the department puerperium. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19706
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account