Nezaměstnanost v okrese Rychnov nad Kněžnou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Miroslav cze
dc.contributor.author Lukášková, Petra
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:50:11Z
dc.date.available 2008-11-02T10:50:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30183
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Rychnov nad Kněžnou. Teoretická část práce charakterizuje základní pojmy nezaměstnanosti, její druhy, způsoby měření, příčiny a důsledky. Praktická část práce popisuje vývoj nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou a uvádí návrhy, které by vedly k zlepšení dané situace. cze
dc.format 56 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 17462107 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject příčiny cze
dc.subject důsledky cze
dc.subject způsoby měření cze
dc.subject Trh práce cze
dc.subject Unemployment eng
dc.subject causes eng
dc.subject consequences eng
dc.subject methods of measurement eng
dc.subject Labour Market eng
dc.title Nezaměstnanost v okrese Rychnov nad Kněžnou cze
dc.title.alternative An enemployment in the district of Rychnov nad Kněžnou eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with unemployment in the district of Rychnov nad Kněžnou. The theoretical part of the work is characterized by basic concepts of unemployment, its species, methods of measurement, causes and consequences. The practical part describes the development of unemployment in the district of Rychnov nad Kněžnou and make suggestions which would lead to an improvement of the situation. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19427 cze
dc.identifier.signature D19427
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account