Univerzální layouty WWW stránek pro různá výstupní zařízení.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Lukáš
dc.contributor.author Pova, Martin
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:46:36Z
dc.date.available 2008-11-02T10:46:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30143
dc.description.abstract Práce je věnována historii internetových prohlížečů jak na stolních, tak i mobilních zařízeních a jejich vzájemnou podporou kaskádových stylů a jiných standardů produkovaných konsorciem W3C. Cílem této práce je sestavit validní a plně funkční šablony, pro snazší tvorbu internetových stránek a také na internetových stránkách zpřístupnit generátor webových stránek, kde si uživatel může veškeré dostupné vlastnosti kaskádových stylů nastavit tak, aby výsledná stránka byla podle jeho představ. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 2,93 MB cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Internet cze
dc.subject browser cze
dc.subject CSS cze
dc.subject W3C cze
dc.subject webové standardy cze
dc.subject šablony cze
dc.title Univerzální layouty WWW stránek pro různá výstupní zařízení. cze
dc.title.alternative Device intependent layout for the internet Webpage. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rak, Josef
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is dedicated to the history of internet browsers not only on desktop PC´s but also on Mobile devices and their support of Cascading Style Sheets and other standards produced by Consortium W3C. The objective of bachelor work is to make and complete valid and functional templates for easier creation of internet webpages and making online accessible StyleSheets and Template Creators where the user can create his own webpages according to himself. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19190
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account