Inkluze do cyklodextrinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Radim
dc.contributor.author Novotná, Klára
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:45:59Z
dc.date.available 2008-11-02T10:45:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30136
dc.description.abstract Bakalářská práce shrnuje důležité informace o cyklodextrinech (α, β, γ) a jejich inkluzních komplexech. Popsány jsou jejich výroby, výskyt, použití, vlastnosti, modifikace a technologie inkludace molekul do cyklodextrinů. Jsou zde uvedeny výsledky měření inkludace kyseliny ferulové, naproxenu, diklofenaku a opticky zjasňujících prostředků do cyklodextrinů. Dále také metody, které byly použity pro měření těchto inkluzních komplexů, spektrofotometrie UV/VIS a spektrofluorofotometrie. cze
dc.format 51 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Cyklodextrin cze
dc.subject inkluzní komplexy cze
dc.title Inkluze do cyklodextrinů cze
dc.title.alternative Inclusion of cyclodextrines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work summarizes important information concerning cyclodextrins (α, β, γ) and their inclusion complexes. The production, occurrence, usage, properties, modifications and the technology of includation of molecules into cyclodextrins are described. The results of measurements concerning the includation of ferulic acid, naproxene and diclofenac into cyclodextrins are shown, and the methods used for the measurements of these inclusion complexes (UV/VIS and fluorescence measurements). eng
dc.description.department Katedra technologie organických látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19403 cze
dc.identifier.signature D19403
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account