Řízení vztahů se zákazníky v malých a středních podnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Kůta, Jan
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:44:04Z
dc.date.available 2008-11-02T10:44:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30115
dc.description.abstract Tato práce je analýzou segmentu mikropodniků, malých a středních podniků, jejich postavením v tržní ekonomice Evropské unie. Popisuje hlavní výhody a také nevýhody podnikání v tomto segmentu. V neposlední řadě se také věnuje problematice řízení vztahů se zákazníky, principy a způsoby této podnikatelské filozofie a to především z pohledu podniku tohoto segmentu. cze
dc.format 43 s., 10 s. příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cze
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject Customer Relationship Management eng
dc.subject small and medium enterprises eng
dc.title Řízení vztahů se zákazníky v malých a středních podnicích cze
dc.title.alternative Customer relationship management in small and medium enterprises eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This paper is an analysis of the segment of SME in the market economy of EU. Additionaly is describe advantages and disadvantages of enterprise in this segment. It also discusses the problematics of CRM, principles and methods of this philosophy, especial from the point of view of an enterpreis from this segment. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19394 cze
dc.identifier.signature D19394
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account