Malnutrice u hospitalizovaných seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučerová, Jana
dc.contributor.author Vtípilová, Klára
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:41:13Z
dc.date.available 2008-11-02T10:41:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30082
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výživy u hospitalizovaných seniorů. Teoretická část se zabývá hodnocením stavu výživy, nutriční terapií, etickým pohledem na umělou výživu a shrnutím základních poznatků, které se týkají malnutrice. Praktická část analyzuje, prezentuje a hodnotí data získaná během výzkumu, který je zaměřen na hodnocení stavu výživy u hospitalizovaných seniorů. Na základě získaných výsledků byla vytvořena obecná doporučení pro praxi. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 4459187 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject malnutrice cze
dc.subject stáří cze
dc.subject výživa cze
dc.subject nutriční screening cze
dc.subject malnutrition eng
dc.subject old age eng
dc.subject nutriment eng
dc.subject nutrition screening eng
dc.title Malnutrice u hospitalizovaných seniorů cze
dc.title.alternative Malnutrition at hospitalized of seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pavelková, Štěpánka
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Bachelor study is focused on nutriment problems as far as concerns hospitalized seniors. Theoretical part of the study deals with condition assessment of nutriment, nutriment therapy, ethical view on synthetic aliment and summary of basic information concerning malnutrition. Practical part of the study analyses, presents and evaluates data obtained during research, which was aimed on assessment of nutriment condition for hospitalized seniors. Based on mentioned results it was created general references for practical use. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19545
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account