Inventarizace neregistrovaných objektů kulturního dědictví

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel cze
dc.contributor.author Křivánek, Miroslav
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:30:30Z
dc.date.available 2008-11-02T10:30:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29972
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou objektů neregistrovaného kulturního dědictví a jejich možné inventarizaci. Je v ní uvedena metodika pro sběr a katalogizaci těchto objektů za využití vhodných technologií. Na základě stávajícího stavu a s přihlédnutím na charakter objektů jako histrických staveb je vytvořen vhodný datový model pro skladování a následné zpracování zvolených objektů. Součástí práce jsou také datové a kartografické analýzy založené na datech, která byla v rámci této práce sebrána. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1157533 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kulturní dědictví cze
dc.subject inventarizace objektů cze
dc.subject Geografické informační systémy cze
dc.subject datové modely cze
dc.subject relační databáze cze
dc.subject GPS cze
dc.subject cultural inheritance eng
dc.subject object inventarization eng
dc.subject Geographical information systems eng
dc.subject data models eng
dc.subject relation databases eng
dc.title Inventarizace neregistrovaných objektů kulturního dědictví cze
dc.title.alternative Collecting of unregistered objects of cultural inharitens eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the problematic of objects which are not culturally registered and their possible collectivization. It contains methodology of collecting and catalogization of these objects with the use of possible technologies. On the basics of the current state a with the aim on the character of objects as historical buildings was built the data model for data storing a possible using of this data. Part of thesis are also data and cartographic analysis based on collected data. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19689 cze
dc.identifier.signature D19689
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet