Proces založení podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Hylmarová, Lenka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:26:54Z
dc.date.available 2008-11-02T10:26:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29926
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá procesem založení podniku. Stručně nastiňuje vývoj podnikatelské činnosti na území České republiky od konce první světové války do současnosti. Pro motivaci potenciálním podnikatelům zmiňuje několik významných podniků jako Baťa, Škoda Mladá Boleslav a další. Nejrozsáhlejší kapitola je věnována legislativní úpravě jednotlivých právních forem podnikání. Popisuje je a provádí komparaci jejich kladů a záporů. Důležitou součástí je analýza současného stavu jednotlivých právních forem v dnešním podnikatelském prostředí. Analýza zkoumá vývoj a stav právních forem podnikání v rámci celé České republiky, popř. se zaměřuje na Pardubický kraj. Dále se zabývá otázkou volby právní formy z hlediska předmětu podnikání (ekonomické činnosti). Uvádí příklady z praxe, na kterých demonstruje faktické využití výše popsané soustavy poznatků. Smyslem je zodpovědět základní otázky týkající se podnikání, které si klade potenciální podnikatel před zahájením obchodní činnosti. cze
dc.format 60 s., 12 s. příloh cze
dc.format.extent 1357619 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject živnosti cze
dc.subject obchodní společnosti cze
dc.subject Podnikání cze
dc.subject právní formy cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject trades eng
dc.subject business companies eng
dc.subject Business eng
dc.subject legal forms eng
dc.subject legislation eng
dc.title Proces založení podniku cze
dc.title.alternative How to float a company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor’s work is focused on process which describes how to float a company. The first part of the work is about history of business in the Czech Republic from the end of World War 1 to present days. As a motivation the work shows successful companies as BataShoe organization, Škoda Mladá Boleslav etc. The most extensive chapter describes legislative relevant to business and companies. It highlights positives and negatives aech of the legal form of business and compares them. The important part of the work is analysis of contemporary situation of corporate environment. Data in the analysis are from the whole area of the Czech Republic. Further the work deals with the question about the choice of legal form of business depending up business activity. The work includes examples from reality. The sense of this work is answering some basic questions about business to help potential businessmen. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19229 cze
dc.identifier.signature D19229
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account