Přenos dat na webový server (apache)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Josef
dc.contributor.author Plavec, Petr
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:17:17Z
dc.date.available 2008-11-02T10:17:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29885
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá přenosem dat na webový server(apache). Možným řešením tohoto problému je zpřístupnění serveru přes FTP nebo přes SSH. Pokud je web uložen na cizím serveru, je k němu většinou jen jedno uživatelské jméno a heslo. Jestliže má na web přispívat více lidí, je tento stav nevyhovující. Cílem práce je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci přo přenos a správu souborů na webovém serveru. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 613,49 kB cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Webová aplikace cze
dc.subject přenos souborů cze
dc.subject zabezpečení cze
dc.subject webový server cze
dc.subject webs aplication eng
dc.subject file transfers eng
dc.subject securities eng
dc.subject web server eng
dc.title Přenos dat na webový server (apache) cze
dc.title.alternative Data transmission to the web server (apache) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čegan, Lukáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with data transmission to the web server. Possible solution that problem is accessing server over FTP or over SSH. If is web stored on foreign server, is to him mostly only one user name and password. If has on web administer to more people, is this state unsatisfactory. Targets work is suggest and create application for transfer file on web server. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19184
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account