Vliv vstupu ČR do EU na konstrukci daně z přidané hodnoty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavel, Jan cze
dc.contributor.author Sommer, Michal
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:16:57Z
dc.date.available 2008-11-02T10:16:57Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29883
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice zahraničního obchodu se zbožím z hlediska daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do EU. Ve stručnosti jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a definice vztahující se k uvedenému tématu. V práci jsou postižena základní pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu a vývozu zboží, obchodování v rámci EU a uplatňování daně z přidané hodnoty u zvláštních režimů. Zabývá se také ve stručnosti tématikou mezinárodní administrativní spolupráce. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 10247168 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Daně cze
dc.subject zahraniční obchody cze
dc.subject zboží cze
dc.subject Evropská Unie cze
dc.subject Taxes eng
dc.subject Foreign trade eng
dc.subject goods eng
dc.subject European Union eng
dc.title Vliv vstupu ČR do EU na konstrukci daně z přidané hodnoty cze
dc.title.alternative The influence of entrance the Czech Republic into the European Union on structure of Value Added Tax (VAT) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work is devoted to problematic of foreign trade with goods in sphere of VAT after entrance the Czech Republic into the European Union. There are the most important definitions and conceptions of this theme. The basic rules for application of VAT in the import and export of goods, transactions in the European Union and application of VAT in special treatments are written in this work. It´s concerned with theme of international administrative cooperation. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19245 cze
dc.identifier.signature D19245
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account