Celní hodnota a původ zboží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelka, Milan cze
dc.contributor.author Rollerová, Lenka
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:45:52Z
dc.date.available 2008-11-02T09:45:52Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29873
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje základní metody pro stanovování celní hodnoty zboží, které doplňují informace o mezinárodních pravidlech celního hodnocení a jeho právních úpravách v ČR a EU. Dále se zabývá problematikou původu zboží, přičemž je hlavní pozornost věnována preferenčnímu původu zboží a jejímu prokazování. Pro úplnost je v jedné z kapitol krátce popsán tarifní systém ČR. cze
dc.format 34 s. cze
dc.format.extent 253186 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject celní hodnoty cze
dc.subject mezinárodní pravidla cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject zboží cze
dc.subject původ cze
dc.subject celní kvóty cze
dc.subject tarifní systémy cze
dc.subject customs values eng
dc.subject international rules eng
dc.subject valuation eng
dc.subject goods eng
dc.subject origin eng
dc.subject tariff quotas eng
dc.subject tariff systems eng
dc.title Celní hodnota a původ zboží cze
dc.title.alternative Custom's value and the origin of goods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work analysis basic methods for customs value of goods determination amended by information about international rules of customs valuation and its legal regulations in the Czech Republic and the European Union. Next part of work deals origin of goods problem, whereas puts the main accent on the preferential origin of goods and its proving. For completeness there is shortly described the tariff system of the Czech Republic in one chapter. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a celní správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19586 cze
dc.identifier.signature D19586
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account