Systém stimulace pracovníků ve společnosti FOXCONN CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dytrt, Zdeněk cze
dc.contributor.author Sellák, Josef
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:39:02Z
dc.date.available 2008-11-02T09:39:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29863
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce definuje významy motivace, stimulace a personálního řízení. V praktické části práce je představen FOXCONN CZ a jeho systém stimulace, včetně kolektivní smlouvy, způsobů komunikace ve společnosti a podnikové kultury. Poslední část je zaměřena na FOXCONN CZ jako zaměstnavatele z kritického úhlu pohledu. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 345299 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Stimulace cze
dc.subject Motivace cze
dc.subject personální politika cze
dc.subject Firemní kultura cze
dc.subject Stimulation eng
dc.subject Motivation eng
dc.subject personal policy eng
dc.subject company culture eng
dc.title Systém stimulace pracovníků ve společnosti FOXCONN CZ s.r.o. cze
dc.title.alternative Stimulation of employees the company FOXCONN CZ s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this bachelor work defines meanings of motivation, stimulation and human resources management. In the practical part introduces FOXCONN CZ and its system of stimulation, including collective agreement, ways of communication within the company and company culture. Last part is focused on FOXCONN CZ as employer from critical point of view. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19226 cze
dc.identifier.signature D19226
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account