Příprava vzorků životního prostředí k analýze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčová, Anna
dc.contributor.author Niemczyková, Kateřina
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:38:54Z
dc.date.available 2008-11-02T09:38:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29861
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou přípravy vzorků životního prostředí k analýze. Popisuje jednotlivé kroky od stručné definice jednotlivých typů vzorků, jejich odběru, uchování, předúpravou až po samotný rozklad. Uvádí vhodné techniky pro rozklad vzorků s anorganickou, organickou a biologickou matricí s využitím klasických, ale i moderních postupů na mokré a suché cestě. cze
dc.format 46 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject vzorky životního prostředí cze
dc.subject hydrosféra cze
dc.subject atmosféra cze
dc.subject pedosféra cze
dc.subject biosféra cze
dc.subject vzorkování cze
dc.subject homogenizace cze
dc.subject rozklady na mokré cestě cze
dc.subject rozklady na suché cestě cze
dc.subject environmental samples eng
dc.subject hydrosphere eng
dc.subject atmosphere eng
dc.subject soil sphere eng
dc.subject biosphere eng
dc.subject sampling eng
dc.subject homogenization eng
dc.subject wet analysis eng
dc.subject dry analysis eng
dc.title Příprava vzorků životního prostředí k analýze cze
dc.title.alternative Preparation of environmental samples for analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is devoted to problems of sample preparation steps in environmental analysis. Experienced in last years, the preparation step has been shown to be a deciding part of analysis due to its high possibility of errors, in some cases unindentifiable. In the work, particular steps of a preparation are described, from a brief defining of types of environmental samples processed at the present time to ways of their sampling, storage and preliminary treatment. The main part of this work is devoted to samples decomposition. Preparation steps are described as well as common techniques for digestion of samples with inorganic, organic or biologic matrix using both classic methods of analysis and modern methods of wet and dry mineralisation. eng
dc.description.department Ústav ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19326 cze
dc.identifier.signature D19326
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account