Využití databází pro zobrazování a správu fotografií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Josef
dc.contributor.author Míča, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:37:50Z
dc.date.available 2008-11-02T09:37:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29849
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se zabývá popisem současných fotogalerií na internetu a možnostmi prodávání fotografií přes internet. Praktická část práce popisuje tvorbu webové galerie fotografií. Účelem aplikace je zobrazování fotografií s možností jejich odkoupení. Klíčovými technologiemi použitými při implementaci aplikace jsou webový server Apache, databázový server MySQL, serverový skriptovací jazyk PHP a značkovací jazyk HTML. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 922493 bytes
dc.format.extent 37902372 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Apache cze
dc.subject PHP cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject HTML cze
dc.subject CSS cze
dc.subject návrh databáze cze
dc.subject uživatelské role cze
dc.subject Web cze
dc.subject database design eng
dc.subject user rules eng
dc.title Využití databází pro zobrazování a správu fotografií cze
dc.title.alternative Usage database for imaging and administration photos eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Zbyněk
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work classified into theoretical and practical part. Theoretical part of work is concerned with description of present photogaleries on the Internet and possibilities selling photos by the Internet. Practical part of work is concerned with description of creation photogalerie website. Purpose of the system consists in imaging photos with possibility of purchase. Key components usage for implementation system are web server Apache, database server MySQL, scripting language PHP and marking language HTML. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19187
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account