Geschäftstexte und Grammatik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušková, Lenka
dc.contributor.author Riedlová, Martina
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:35:30Z
dc.date.available 2008-11-02T09:35:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29823
dc.description.abstract Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema "Geschäftstexte und Grammatik". Die Autorin beschäftigt sich mit der Teilung der schäftsbriefe aus pragmatischer Ansicht. Die DIN-Norm 5008, in der die Geschäftsbriefe beschrieben sind, wird in der Arbeit erläutet. ger
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 511428 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject DIN 5008 cze
dc.subject obchodní korespondence cze
dc.subject Gramatika cze
dc.subject analýza textu cze
dc.subject business correspondence eng
dc.subject Grammar eng
dc.subject text analysis eng
dc.subject Handelskorrespondenz ger
dc.subject Grammatik ger
dc.subject Textanalyse ger
dc.title Geschäftstexte und Grammatik ger
dc.title.alternative Business texts and grammar cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dubová, Jindra
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is arranged the topic "business texts and grammar". The purpose is the parting of the business letters from the pragmatic opinion. The DIN-Standard 5008 describe the business letters and its structure. cze
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá tématem "Obchodní dopisy a gramatika". Cílem je přiblížit rozdělení obchodních dopisů z hlediska pragmatického dělení textů a poskytnout informace o zpracování obchodních dopisů podle německé normy DIN 5008. cze
dc.description.department Katedra cizích jazyků cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19450
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account