Reflection of the Wars of Roses in Thomas Malory‘s Le Morte D‘Arthur: Literary-cultural analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Kocourek, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:07:33Z
dc.date.available 2008-11-02T09:07:33Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29787
dc.description.abstract Záměrem této výzkumné práce bylo zanalyzovat Morte D’Arthur a najít určité historické momenty začleněné v tomto díle. Jelikož cíl práce vycházel z hypotézy, že Thomas Malory zobrazil v Morte D’Arthur různé události z Války Růží, bylo nezbytné porozumět autorově pozici v oné občanské válce, což znamenalo dopátrat se autorství. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 524982 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Thomas Malory cze
dc.subject Král Artuš cze
dc.subject rytíři Kulatého stolu cze
dc.subject Válka Růží cze
dc.subject Jindřich VI cze
dc.subject literatura cze
dc.subject historie cze
dc.subject Thomas Malory eng
dc.subject King Arthur eng
dc.subject Knights of the Round Table eng
dc.subject Wars of the Roses eng
dc.subject Henry VI eng
dc.subject literature eng
dc.subject history eng
dc.title Reflection of the Wars of Roses in Thomas Malory‘s Le Morte D‘Arthur: Literary-cultural analysis eng
dc.title.alternative Odraz Války růží v Le Morte D'Arthur od Thomase Maloryho: literárně-kulturní analýzy cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this research paper is to analyse the Morte D’Arthur and find certain historical moments incorporated in the book. As the goal of work follows a hypothesis that Thomas Malory reflected manifold incidents from the Wars of the Roses in the Morte D’Arthur, it was inevitable to understand author’s position in this civil war, which meant investigating in the authorship. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19218
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account