Mezinárodní standardy pro identifikaci logistických jednotek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Bílek, Petr
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:44:05Z
dc.date.available 2008-08-12T08:44:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29765
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá identifikací a označováním jednotek pohzbujících se v logistickém řetězci. Podrobně popisuje dva mezinárodní standardy, které se používají pro práci s logistickými daty a vzájemně je porovnává. Popisuje technologie určené pro automatizovaný sběr a zpracování těchto dat. Pracuje s mezinárodními oborovými i multioborovými systémy, které dnes používají pro identifikaci logistických jednotek některý z popsaných standardů. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 983397 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject application identifiers eng
dc.subject data identifiers eng
dc.subject Logistics eng
dc.subject Identification eng
dc.subject international standards eng
dc.subject aplikační identifikátory cze
dc.subject datové identifikátory cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject mezinárodní standardy cze
dc.title Mezinárodní standardy pro identifikaci logistických jednotek cze
dc.title.alternative International standards for identification of logistics units eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This diploma's work discusses the identification and symbol marking of units in logistic chain. The work describes and compares in detail two international standards that are used to manipulate logistic data. It describes technologies for automatic data capture. It works with and describes international single and multi-industry systems, utilize one of the international standards for data manipulation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18529
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account