Rozvoj služeb regionů: hledání meziregionálních rozdílů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava
dc.contributor.author Svobodová, Jana
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:42:39Z
dc.date.available 2008-08-12T08:42:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29752
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je hledání meziregionálních rozdílů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Meziregionální rozdíly jsou sledovány v období roku 2000 až 2006. Hlavními elementy sledování z hlediska rozvoje jsou služby, které se rozvíjely v tomto časovém období. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 604468 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject regional expansion eng
dc.subject Regional Policy eng
dc.subject services eng
dc.subject regions eng
dc.subject differences eng
dc.subject Regionální rozvoj cze
dc.subject Regionální politika cze
dc.subject služby cze
dc.subject kraje cze
dc.subject rozdíly cze
dc.title Rozvoj služeb regionů: hledání meziregionálních rozdílů cze
dc.title.alternative Expansion of regional service trades eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Principal aim this bachelor work is search interregional differences in Královéhradecký and Pardubický region. Interregional differences are monitored since 2000 until 2006. Principal elements pursuing in terms of expansion of services trades, whitch at this time boomed. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18585
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account