Sociální důsledky nezaměstnanosti v třebíčském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav
dc.contributor.author Jašová, Hana
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:36:38Z
dc.date.available 2008-08-12T08:36:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29708
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá obecnými a teoretickými pojmy, které se týkají vymezení a charakteristiky nezaměstnanosti. Hlavním tématem je zkoumání faktů nezaměstnanosti v okrese Třebíč a vlivu nezaměstnanosti na psychiku jedince. Věnuje pozornost základním činnostem Úřadů práce, politice zaměstnanosti a zákonům týkajících se zaměstnanosti. Cílem druhé části bakalářské práce je podat analýzu výsledku zkoumání. Obsahuje dotazníkovou metodu a názory z problematiky zaměstnanosti. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 553783 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject politika zaměstnanosti cze
dc.subject sociální důsledky cze
dc.subject hlavní zdroje nezaměstnanosti cze
dc.subject Úřady práce cze
dc.subject právo na práci cze
dc.subject Unemployment eng
dc.subject labour policy eng
dc.subject social effects eng
dc.subject primary resources of unemployment eng
dc.subject bureau of labour eng
dc.subject right of work eng
dc.title Sociální důsledky nezaměstnanosti v třebíčském regionu cze
dc.title.alternative Social effects of unemployment in the region of Třebíč eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vítková, Lucie
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Bachelor work is devided into two parts. The first part deals with general theoretically conception which refers the delimitation and characterization of unemployment. The main theme is the investigation of facts of unemployment in the Třebíč region and influence of unemployment on psyche. It takes care of basic activity of Bureau of Labour, labour policy and statute of employment. The aim of the second part of Bachelor work is to pass on analysis of result research. It includes a questionnaire and problems employment. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19279
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account