Přehled diagnostických metod s možností jejich praktické aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kukla, Pavel
dc.contributor.author Mikšovská, Petra
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:34:26Z
dc.date.available 2008-08-12T08:34:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29684
dc.description.abstract V práci jsou popsány metody technické diagnostiky, jejich uplatnění v praxi, zejména v oblasti infrastruktury (vozovky, kolejnice). Jsou zde uvedeny příklady diagnostiky kolejového pásu, měřící přístroje a výsledky konkrétního měření. U vozovek jsou popsány vady vozovky a metody zjištění defektu vozovky. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2409990 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Technická diagnostika cze
dc.subject Infrastruktura cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject kolejnice cze
dc.subject technical diagnostic eng
dc.subject Infrastructure eng
dc.subject roadways eng
dc.subject rails eng
dc.title Přehled diagnostických metod s možností jejich praktické aplikace cze
dc.title.alternative Diagnostic method review with opportunity of practise application eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated There are described diagnostic methods in this work, their profession applying, especially in infrastructure (roadways, rails). There is intoduction of rail diagnostics, measuring instruments and results of particular measuring. Roadway defects and methods of finding defects are described in section roadway diagnostics. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19159 cze
dc.identifier.signature D19159
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account