Přínosy ze zavedení technologie JIT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Erlebach, Michal
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:23:40Z
dc.date.available 2008-08-12T08:23:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29587
dc.description.abstract Práce se věnuje logistické technologii Just In Time se zaměřením na přínosy plynoucí z jejího zavedení. Vysvětluje pojem a princip Just In Time. Poukazuje na silné a slabé stránky této technologie a popisuje postup její implementace. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 2011495 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Just in time eng
dc.subject Logistics eng
dc.subject synchronized production eng
dc.subject logistic technology eng
dc.subject chains eng
dc.subject material flows eng
dc.subject JIT cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject synchronizovaná výroba cze
dc.subject logistické technologie cze
dc.subject řetězce cze
dc.subject materiálové toky cze
dc.title Přínosy ze zavedení technologie JIT cze
dc.title.alternative Assets effecting from implementation of JIT eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals with logistic technology Just In Time and it emphasises the assets effecting from implementation of this technology. It explains definition and principle of Just In Time. It stresses out strengths and weaknesses of this technology and describes process of its implemetation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy-Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18723
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account