Analýza vybraných strategických cílů města Chrudim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Doležalová, Michaela
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:59:16Z
dc.date.available 2008-08-12T07:59:16Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29470
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje analýze vybraných strategických cílů města Chrudim a dále opatřením a rozvojovým aktivitám, jejichž realizací má být strategických cílů dosaženo. Teoretická část definuje základní pojmy a souvislosti procesu strategického plánování a procesu stanovování strategických cílů. Praktická část je pak zaměřena na konkrétní postup stanovení strategických cílů a na zhodnocení realizace jednotlivých aktivit vedoucích k naplnění strategických cílů. cze
dc.format 60 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 801119 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Strategy eng
dc.subject strategical planning eng
dc.subject strategical objectives eng
dc.subject territorial plans eng
dc.subject Strategie cze
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject strategické cíle cze
dc.subject územní plány cze
dc.title Analýza vybraných strategických cílů města Chrudim cze
dc.title.alternative The analysis of selected strategical objectives of the town Chrudim eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on analysis of selected strategical objectives of the town Chrudim and also the measures and the developing activities, of which implementation leads to achievement of the objectives. Theoretical part defines basic ideas and connections of strategical planning and assignment of strategical objectives. Practical part is focused on concrete procedure of assignment of strategical objectives and evaluation of realization of individual activities head to fulfilment of strategical objectives. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18441
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account