Redundance dat na datových nosičích pomocí Reed-Solomonových kódů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, Petr
dc.contributor.author Šmejda, Martin
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:58:58Z
dc.date.available 2008-08-12T07:58:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29467
dc.description.abstract Práce je primárně zaměřena na redundanci dat na datových nosičích, kdy při ztrátě nebo poškození záznamu na jednom nebo několika nosičích, tato skutečnost nebude znamenat ztrátu dat na nich uložených. Teoretická část se zabývá dnes nejběžnějším způsobem redundance dat "za běhu", kterým jsou RAIDová pole, jejich typy a implementace. Druhá část se zabývá Reed-Solomonovými opravnými kódy, jejich teorií doplněnou názornými příklady funkce jednotlivých kroků algoritmu. Praktická část se zabývá implementací Reed-Solomonova opravného kódu v programu, který aplikuje tyto opravné kódy na jakýkoli typ dat. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1522 kB eng
dc.format.extent 5620 kB eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.format.mimetype application/zip eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject data redundancy eng
dc.subject Reed-Solomon error correction code eng
dc.subject Zálohování dat cze
dc.subject Reed-Solomonovy opravné kódy cze
dc.subject RAID cze
dc.subject QT cze
dc.subject c++ cze
dc.title Redundance dat na datových nosičích pomocí Reed-Solomonových kódů cze
dc.title.alternative Data redundancy on storage devices using Reed-Solomon codes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štroch, Jaroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is primary oriented on data redundancy on data medium when by loss of record on one or several mediums it do not leed to loss of stored data itself. Theoretical part of the work focuses on todays most common way of data redundancy "on the fly" which are RAID fields, its types and implementation. Second part focuses on Reed-Solomon error correction code, its theory supplemented by vivid examples of individual steps of the algoritm. Practical part focuses on implementation of Reed-Solomon code into the program that apply the error correcting code on any data. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D18204
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account