Návrh a realizace univerzálního systému návštěvních knih

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Lukáš
dc.contributor.author Tulis, Zdeněk
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:58:06Z
dc.date.available 2008-08-12T07:58:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29458
dc.description.abstract Práce je zaměřena na webové technologie využívající se pro tvorbu statického a dynamického obsahu. Hlavní myšlenkou a zároveň vypracování praktické části je vytvořit nový internetový systém návštěvních knih, známých jako Gbook. Zároveň je vypracována i kritická rešerše současných systému návštěvních knih. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 2704 kB eng
dc.format.extent 237 kB eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.format.mimetype application/zip eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Database eng
dc.subject guest book eng
dc.subject Internet cze
dc.subject PHP cze
dc.subject Databáze cze
dc.subject návštěvní kniha cze
dc.title Návrh a realizace univerzálního systému návštěvních knih cze
dc.title.alternative The project and implementation of guest books universal system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rak, Josef
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work is intented on web technologies that are exploited for creation of static and dynamic content. The keynote together with the elaboration of practical part is creation of new internet system of guest books that are known as Gbook. The critical recherche of present systems of guest books is elaborated concurrently. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D18208
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account