Mezinárodní migrace se zaměřením na Evropskou unii a pohyb pracovní síly

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Lešková, Božena
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:57:46Z
dc.date.available 2008-08-12T07:57:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29454
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou migrace se zaměřením na členské státy Evropské unie a migrační pohyb pracovní síly. Cílem je naznačit propojení obecných aspektů migrace a pracovní migrace s ostatními souvisejícími tématy, kterými jsou například migrační teorie, motivační faktory migrace, politiky zaměstnanosti, ale také poukázat na klíčové otázky integrace a demografického vývoje. Snahou je i představení praktických činností na mezinárodní úrovni úzce spojených s migrační problematikou. Úvodní teoretická část je doplněna částí praktickou, která obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na samotné pracovní migranty. cze
dc.format 98 s. cze
dc.format.extent 518514 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Migration eng
dc.subject Mobility eng
dc.subject free movement eng
dc.subject European Union eng
dc.subject Employment eng
dc.subject Labour Market eng
dc.subject member states eng
dc.subject Integration eng
dc.subject Motivation eng
dc.subject Migrace cze
dc.subject mobilita cze
dc.subject volný pohyb cze
dc.subject Evropská Unie cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject Trh práce cze
dc.subject členské země cze
dc.subject Integrace cze
dc.subject Motivace cze
dc.title Mezinárodní migrace se zaměřením na Evropskou unii a pohyb pracovní síly cze
dc.title.alternative International migration with focus on European Union and migration of labour force eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work examines an issue of migration with focus on European Union member states and workforce migration flows. The aim is to indicate the connection among general aspects of migration and labour migration with other related subjects like for example migration theories, migration motivation factors and employment policies but also to point out key integration and demographic issues. An effort is also given to introduction of closely related practically oriented activities on international level. The opening theoretical part is completed with a practical one. The practical part includes questionnaire survey which focuses on labour migrants. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18365
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account