Modernizace vozového parku Dopravního podniku města Hradce Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stockmann, Pavel cze
dc.contributor.author Hromádko, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:53:23Z
dc.date.available 2008-08-12T07:53:23Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier KDMML cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29402
dc.description.abstract Práce popisuje reálné začlenění pohonu CNG do struktury vozového parku Dopravního podniku města Hradce Králové. Návrhy možných variant začlenění pohonu CNG do autobusového parku společnosti jsou úzce propojeny s výstavbou čerpací stanice CNG. Na základě toho předpokladu došlo ke vzájemné komparaci navrhovaných variant, jimiž jsou: výstavba čerpací stanice v režii plynárenské společnosti a výstavba čerpací stanice v režii Dopravního podniku města Hradce Králové. Po stanovení vítězné varianty došlo k porovnání této varianty s dosud používaným naftovým palivem. Vzájemná konfrontace vypovídá o výhodnosti či nevýhodnosti využití paliva CNG jako alternativy nafty, v podmínkách královéhradecké MHD. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1524820 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject modernizace cze
dc.subject autobusy CNG cze
dc.subject čerpací plnící stanice CNG cze
dc.subject Dopravní podnik města Hradce Králové a.s cze
dc.subject modernization eng
dc.subject Buses CNG eng
dc.subject refueling station CNG eng
dc.subject transport undertaking of the city Hradec Králové eng
dc.title Modernizace vozového parku Dopravního podniku města Hradce Králové cze
dc.title.alternative Modernization of the Transport Undertaking of the city Hradec Králové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pejřil, Vladimír cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation describes real integration of CNG fuel to the structure of the Transport Undertaking of the city Hradec Králové. Suggested alternatives of the integration of CNG fuel to the transport undertaking are closely joined with building the CNG refuelling station. On the basis of this presumption mutual comparison of the suggested alternatives came about and they are: the building-up of the CNG refuelling station by the gas company and building-up of the CNG refuelling station by the Transport Undertaking of the city Hradec Králové. After establishing the winning option a comparison of this alternative with so far used diesel fuel was made. The confrontation shows expediency or inexpedience of using CNG fuel as an alternative of naphtha in the conditions of the Hradec Králové MHD. cze
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account