Analýza vývoje dopravní politiky ČR v letech 2002 - 2008

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Trsková, Jana
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:46:49Z
dc.date.available 2008-08-12T07:46:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29353
dc.description.abstract Tato práce podává přehled o dopravní politice České republiky. Obsahem první kapitoly je charakteristika základních pojmů souvisejících s dopravní politikou, s jejími nástroji a cíli. Druhá a třetí kapitola se zabývá analýzou vývoje dopravní politiky České republiky. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou jejích silných a slabých míst. Pátá kapitola obsahuje zhodnocení dopravní politiky České republiky jako celek a jsou zde navržena opatření, která by vedla ke zlepšení slabých míst. cze
dc.format 58 s., 3 s. příloh. cze
dc.format.extent 676638 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject transport policy eng
dc.subject Transport eng
dc.subject Infrastructure eng
dc.subject accident frequency eng
dc.subject Interoperability eng
dc.subject dopravní politika cze
dc.subject Doprava cze
dc.subject Infrastruktura cze
dc.subject Nehodovost cze
dc.subject Interoperabilita cze
dc.title Analýza vývoje dopravní politiky ČR v letech 2002 - 2008 cze
dc.title.alternative Analysis of transport policy development in the Czech Republic in the period of 2002 - 2008 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This project hands in digest of transport policy in the Czech Republic. The content of the first chapter is characterization of basic concepts related with transport policy, her instruments and aims. The second and third chapter occupy with analysis of transport policy development in the Czech Republic. The fourth chapter includes analysis of her strong and weak places. The fifth chapter contains rating of the transport policy in the Czech Republic as a whole and here are devised measures, which would led to improvement of weak places. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18759
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account