Výběr druhu dopravy v nákladní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Janák, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:45:07Z
dc.date.available 2008-08-12T07:45:07Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29333
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru druhu dopravy v nákladní dopravě. Kromě konkrétního výběru druhu dopravy je proces výběru v této diplomové práci podrobně popsán, stejně jako faktory ovlivňující celý proces výběru. Jsou zde popsány i subjekty působící na přepravním trhu. Samostatnou část tvoří analýza dělby přepravní práce, její současný stav a harmonizace podmínek na trhu, dále pak charakteristika jednotlivých druhů dopravy a analýza jejich podílů na přepravě věcí. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1455937 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cargo transport eng
dc.subject types of transport eng
dc.subject selection eng
dc.subject evaluative criterias eng
dc.subject nákladní doprava cze
dc.subject druhy dopravy cze
dc.subject výběr cze
dc.subject hodnotící kritéria cze
dc.title Výběr druhu dopravy v nákladní dopravě cze
dc.title.alternative Select type of transportation in cargo transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems in selection of type of transportation in cargo transport. You can find a specific description of the selection process in choosing a type of transport as well as factors having influence on the whole selection process. There is also a description of subjects acting on the transport market. A separate part includes an analysis of division of transport labour, its current stage and harmonization of the conditions on the market. Further there is an characteristic of individual types of transport and an analysis of their contributions to the transportation of items. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18503
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account