Konstrukční návrh mechanického zabezpečení vozidla proti krádeži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dufek, Jiří
dc.contributor.author Kuril, Jiří
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:38:43Z
dc.date.available 2008-08-12T07:38:43Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29285
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem nejpoužívanějších bezpečnostních zařízení používaných ve vozidlech a návrhem vlastního konstrukčního řešení bezpečnostního zařízení pro nákladní automobil Daewoo Avia D90. Dále jsou zde popsány charakteristické vlastnosti jednotlivých zabezpečovacích zařízení, jejich výhody a nevýhody. cze
dc.format 67 s., 13 s. cze
dc.format.extent 4757519 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject zabezpečení vozidel cze
dc.subject konstrukční návrh cze
dc.subject krádeže vozidel cze
dc.subject zabezpečovací systémy cze
dc.subject Car security systems eng
dc.subject engineering desing eng
dc.subject Construct eng
dc.subject car theft eng
dc.subject security systems eng
dc.title Konstrukční návrh mechanického zabezpečení vozidla proti krádeži cze
dc.title.alternative An engineering desing of a mechanical protection of a vehicle against a theft eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedláček, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This project is concerned in a description of most popular car security systems including writer’s structural design of security system in trucks Daewoo Avia D90. Besides the project describes characteristics of individual car security systems, their positives and negatives. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19120 cze
dc.identifier.signature D19120
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account