Model šíření signálu v pásmu GSM pro různá prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Zdeněk
dc.contributor.author Češík, Josef
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:16:55Z
dc.date.available 2008-08-12T07:16:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29157
dc.description.abstract Práce se zabývá rozborem šíření signálu v různých prostředích, analýzou modelů šíření signálu v pásmu GSM 900 MHz a 1800 MHz, jejich rozdělením, porovnáním a použitím. Praktická část zahrnuje softwarové modelování vybraných modelů šíření signálu. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 28199 bytes eng
dc.format.extent 532896 bytes eng
dc.format.mimetype application/zip eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject llectromagnetic wave propagation eng
dc.subject propagation models eng
dc.subject elektromagnetické šíření vln cze
dc.subject modely šíření cze
dc.subject Hata model cze
dc.subject Walfish-Ikegami model cze
dc.subject Dual-Slope model cze
dc.subject Model ITU-R P.1411 cze
dc.title Model šíření signálu v pásmu GSM pro různá prostředí cze
dc.title.alternative Propagation loss model for GSM within various environments eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Schejbal, Vladimír
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The paper deal with analysis of propagation loss in various environments, analysis of different models for GSM 900 MHz and 1800 MHz, and it also focuses on their division, comparation and and usage. Practical part includes software simulation of chosen models. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D18227
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account