Implementace IT technologií v logistice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Pikousová, Kateřina
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:16:47Z
dc.date.available 2008-08-12T07:16:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29155
dc.description.abstract Tato diplomová práce, jak již z názvu vyplývá, se věnuje problematice informačních technologií používaných v logistice. Přináší ucelený přehled o tom, co to je logistický informační systém, podrobněji se zabývá systémem SAP a elektronickou výměnou dat. Hlavním cílem této práce je zkoumání aplikace MS Office Groove 2007 a možnost jejího využití v logistické činnosti podniku. Práce obsahuje obecné informace o tom, co to aplikace Groove 2007 je. V praktické části ukazuje jak aplikaci analyzovat s použitím metod operačního výzkumu aj. A v neposlední řadě se zabývá hodnocením Groove 2007 jako možným informačním systémem malé firmy. cze
dc.format 62 s., 1 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1214478 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject MS Office Groove 2007 eng
dc.subject Analysis eng
dc.subject Implementation eng
dc.subject IT technologie cze
dc.subject Analýza cze
dc.subject Gladius International s.r.o cze
dc.subject Implementace cze
dc.title Implementace IT technologií v logistice cze
dc.title.alternative Implementation of IT technologies in logistics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hošek, Miroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated My diploma essay deals with the problem of information technologies in logistics. A comprehensive outline of logistics information system as an important part of logistics at all describing system SAP and electronic data interchange. The main goal of this work is to investigate aplication MS Office Groove 2007 and its utilization as a logistic system. The essay encompass general information of what the Groove 2007 is. With the use of the operation research in the practical part of essay analyse its possibilities. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18803
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account