Krvácení do horní části zažívacího traktu ve vztahu k rizikovým faktorům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Josef
dc.contributor.author Sedláčková, Hana
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:13:44Z
dc.date.available 2008-08-12T07:13:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29144
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá akutním krvácením do horní části zažívacího traktu, jehož zdrojem jsou vředy žaludku a dvanáctníku. Tématem práce jsou rizikové faktory podílející se na vzniku vředové choroby a její symptomy ve vztahu k akutnímu krvácení. V první, teoretické části, se diplomová práce věnuje především vředové chorobě žaludku a dvanáctníku jako nejčastějšímu zdroji krvácení do horního zažívacího traktu, dále se zabývá dalšími možnými zdroji krvácení v této oblasti a komplexní terapií této závažné komplikace. V druhé, výzkumné části, je rozebrán vliv některých známých rizikových faktorů na vznik vředové choroby a jejích symptomů ve vztahu k akutnímu krvácení do horního zažívacího traktu. Průzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření u pacientů Pardubické krajské nemocnice a.s. a Nemocnice Uherské Hradiště a.s. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1405769 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject krvácení do zažívacího traktu cze
dc.subject peptický vřed cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject žaludek cze
dc.subject dvanáctník cze
dc.subject bleeding to alimentary tract eng
dc.subject peptic ulcer eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject stomach eng
dc.subject duodenum eng
dc.title Krvácení do horní části zažívacího traktu ve vztahu k rizikovým faktorům cze
dc.title.alternative Bleeding to upper alimentary tract related to risk factors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vyhnálek, Petr
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the bleeding into the upper alimentary tract caused by ulcers of stomach and duodenum. Risk factors participating in the inception of ulcer disease and its symptoms related to acute bleeding are themes of the work. In the first – theoretical part the thesis addresses mainly to ulcer disease of the stomach and duodenum as the most frequent source of bleeding to upper alimentary tract, further deals with other possible sources of bleeding in this zone and complex therapy of this serious complication. In second – research part there is analyzed the influence of some known risk factors to the inception of ulcer disease and its symptoms related to acute bleeding to upper alimentary tract. The questionnaire survey have been performed between patients of Pardubice regional hospital and Hospital of Uherské Hradiště. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D18992
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account