Standardy náplně internetových prezentací pro veřejnou osobní dopravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Chobot, Radek
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:00:15Z
dc.date.available 2008-08-12T07:00:15Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29030
dc.description.abstract Cílem práce je navržení informačních náplní internetových prezentací firem, které působí ve veřejné osobní dopravě. Tento návrh je proveden na základě analýzy současného stavu dané problematiky. Návrh se týká zejména dopravy silniční, železniční, městské hromadné, letecké a integrované v dopravním systému. Závěrem je vyhodnocen vliv zavedení standardů do běžné praxe. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 705239 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Public Personal transport eng
dc.subject internet presentations eng
dc.subject standards eng
dc.subject traffic information eng
dc.subject Veřejná osobní doprava cze
dc.subject internetové prezentace cze
dc.subject standardy cze
dc.subject informace v dopravě cze
dc.title Standardy náplně internetových prezentací pro veřejnou osobní dopravu cze
dc.title.alternative The standards of contents of internet presentations focused on public personal transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to suggest the information content of Internet presentations of companies, which operate in a public transportation. This proposal is proceeded on the basis of the actual state of affairs. The suggestion is concerned mainly with road transport, railway traffic, city public transport, aviation transport and integrated in the transport system. An influence of standards implementation into the routine practice is evaluated in the conclusion. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18502
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account