Restrukturalizace Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Oudes, František
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:46:38Z
dc.date.available 2008-08-12T06:46:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28938
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje vývoj, průběh, procesy a faktory restrukturalizace DPP, a.s. Současně je charakterizován aktuální stav podniku, konkurenční prostředí, benchmarking, vývoj, transformační projekty, důvody a řešení samotné transformace i fáze přeměny organizačních struktur jako řízení finančních toků, dokumentace, outsourcingu a optimalizačních fází. Udržování, zvyšování standardů kvality, ekonomických a personálních úspor v řízení společnosti vede k přehlednějšímu, flexibilnějšímu a průhlednějšímu způsobu vedení akciové společnosti na liberalizovaném dopravním trhu. cze
dc.format 82 s. + 16 s. příloh cze
dc.format.extent 3168201 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Transport company of Prague eng
dc.subject Restructuring eng
dc.subject efficiency management eng
dc.subject project management; change of company eng
dc.subject Dopravní podnik Praha cze
dc.subject restrukturalizace cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject transformace cze
dc.subject řízení výkonnosti cze
dc.subject projektový management cze
dc.subject přeměna společnosti cze
dc.title Restrukturalizace Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. cze
dc.title.alternative Restructuring of the Prague Public Transport Company, a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Radek
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Thesis is analysing of development, processes and factors of Restructuring of the public transport Co. At the same time is characterized actual situation of the company, competitive environment, banchmarking, development, transformation projects, reasons and solution of transformation and phases of change organizationals structures such as cashflow management, documentation, outsourcing and optimization phases. Maintenance, escalation standards of qualities, economics and personal savings in the driving of the company leads to flexible and transparent way lead equity capital on liberalized traffic market. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18828
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account