Diagnostika pamětí typu RAM pro systémy na architektuře x86

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Pumr, Ondřej
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:44:47Z
dc.date.available 2008-08-12T06:44:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28915
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na problematiku poruch pamětí typu RAM na architektuře x86. Zabývá se příčinami jejich vzniku, jejich projevy a způsoby jejich detekce. Obsahuje přehled nejběžnějších algoritmů pro detekci těchto poruch, srovnání jejich detekčních schopností a příklady implementace těchto algoritmů do hardwarových a softwarových testerů. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 784117 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject faults eng
dc.subject Algorithms eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject RAM cze
dc.subject x86 cze
dc.subject poruchy cze
dc.subject Algoritmy cze
dc.subject Diagnostika cze
dc.title Diagnostika pamětí typu RAM pro systémy na architektuře x86 cze
dc.title.alternative Diagnostics of the random access memories (RAM) for systems on architecture x86 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Karel, Martin
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work focuses on the faults of random access memories (RAM) on the architecture x86. It deals with the causes of their occurrence, their effects and the ways of their detection. It contains the overview of the most common algorithms used for detection of these faults, the comparison of their detection abilities and the examples of the implementation of these algorithms into hardware and software testers. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18139
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account