Brzdy osobních silničních vozidel a jejich diagnostika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stodola, Jiří
dc.contributor.author Vaněk, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:43:32Z
dc.date.available 2008-08-12T06:43:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28896
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje brzdám, procesu brzdění a především možnostem kontroly správné činnosti brzdové soustavy. V teoretické části práce je popsáno stručné rozdělení brzd pro osobní automobily, s následným rozborem procesu brzdění. V této části je popsána podstat systému ABS, a také se zde uvedeno metodické měření jednotlivých druhů zkoušek. Náplní praktické části je uskutečnění měření na vybraném vozidle s následným vyhodnocením jeho aktuálního stavu brzdové soustavy. cze
dc.format 81 s., 20 s. obr. přiloh cze
dc.format.extent 9651113 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Brzdy cze
dc.subject brakes eng
dc.title Brzdy osobních silničních vozidel a jejich diagnostika cze
dc.title.alternative Brakes of personal road vehicles and its diagnostics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bodlák, Miroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis addresses brakes, braking process and especially possibilities of checking the correct operation of braking system. Short classification of brake types for passenger vehicles, with subsequent analysis of braking process is described in theoretical part. The principle of ABS system, and also methodical measurements of particular types of checks is described in this part. The content of practical part is to carry out measurements on the selected vehicle followed by evaluation of its current condition of braking system. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19105 cze
dc.identifier.signature D19105
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account