Firemní rituály

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trnková Lorencová, Radmila
dc.contributor.author Miturová, Hana
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:41:56Z
dc.date.available 2008-08-12T06:41:56Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28874
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na analýzu rituálů, které jsou používány při firemních jednáních a v komunikaci se zaměstnanci firmy. Formou přímého pozorování a rozhovorů je kladen důraz na funkci, jaký rituál v tomto specifickém prostředí má, a jak systematicky je používán, aby měl očekávaný efekt. Práce vychází z hypotézy, že firemní společnost je svébytným soužitím jedinců, kteří při komunikaci využívají zavedené postupy, které jim jejich soužití usnadňují. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 298327 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject rituals eng
dc.subject companies eng
dc.subject social structure eng
dc.subject tribes eng
dc.subject symbols eng
dc.subject company myth eng
dc.subject company communication eng
dc.subject reality eng
dc.subject rituály cze
dc.subject firmy cze
dc.subject sociální struktura cze
dc.subject klany cze
dc.subject symboly cze
dc.subject firemní mýtus cze
dc.subject firemní komunikace cze
dc.title Firemní rituály cze
dc.title.alternative Company rituals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maiello, Giuseppe
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This essay is focused on analysis of company rituals, which are used in company meetings and in communication with employees of the company. By form of direct observation and interviews,the emphasis will be given on function, which ritual has in this specific enviroment and how systematically is used, in order to have expected effect. This essay proceeds from hypothesis, that company sociaty is original coexistence of individuals, who used for communication established practices, which make their coexistence easier. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19037
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account