Analýza a modelování systému kvality ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křupka, Jiří
dc.contributor.author Zeller, Jan
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:19:48Z
dc.date.available 2008-08-12T06:19:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28762
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou systému kvality ve veřejné správě. Popisuje vybrané metody řízení kvality, a to model CAF, Benchmarking a Balanced Scorecard. Dále se práce věnuje návrhem rozhodovacího modelu na jehož základě bude možné porovnat dvě organizace veřejné správy v rámci sebehodnocení pomocí aplikace modelu CAF 2002. Rozhodovací model je navržen metodou AHP. cze
dc.format 91 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject management methods eng
dc.subject Public Administration eng
dc.subject Quality eng
dc.subject metody řízení cze
dc.subject Kvalita cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.title Analýza a modelování systému kvality ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Analysis and modeling of quality system in public administration eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Máchová, Renáta
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals with analysis of quality system in public administration. It describes chosen methods of quality management, namely the model CAF, Benchmarking and Balanced Scorecard. Then the work applies to design of the decision model, whereby two organizations of public administration could be compared in the frame of self-evaluation with the model CAF 2002. The decision model is designed by AHP method. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18621
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account