Aktivní a pasivní zajištění v pojišťovnictví v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pešek, Antonín
dc.contributor.author Horáková, Vendula
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:14:49Z
dc.date.available 2008-08-12T06:14:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28704
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá aktivním a pasivním zajištěním pojišťoven v České republice a jeho vývojem mezi lety 2000 až 2006. Zaměřuje se na klasické formy zajištění a to od vývoje zajištění přes obecnou teorii a základní členění zajištění. V praktické části je popsán vývoj legislativy, týkající se pojištění a zajištění v České republice včetně harmonizace české legislativy s legislativou EU. Dále popisuje zajištění související s povodněmi v letech 1997-2002. Závěr diplomové práce je věnován názornému příkladu zajistného programu. cze
dc.format 92 s., 10 s. příloh cze
dc.format.extent 1218709 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Insurance eng
dc.subject reinsurance eng
dc.subject reinsurance programs eng
dc.subject catastrophic events eng
dc.subject legislation eng
dc.subject Pojišťovnictví cze
dc.subject zajištění cze
dc.subject zajistné programy cze
dc.subject katastrofické události cze
dc.subject legislativa cze
dc.title Aktivní a pasivní zajištění v pojišťovnictví v ČR cze
dc.title.alternative Active and passive reinsurance in the system of insurance in CR eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis is dealed with the active and passive reinsurance of insurance companies in Czech Republic and ist development among years 2000 till 2006. It focuses on classical forms of reinsurance namely from development of reinsurance, over common theory and basic division of reinsurance. In the practical part is described development of the legislation, concerning insurance and reinsurance in Czech Republic including harmonization Czech legislation with legislation of EU. It describes reinsurance related with floods in years 1997-2002. Finish of the thesis devoted for illustration of reinsurance programme. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18637
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account